W marcu, podczas ostatnich dwóch zajęć, przedszkolaki zapoznały się z naszymi robotami. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, niektórzy przytulali roboty, inni rozpoczęli od zapoznania się z nimi. Na początku wszyscy nauczyli się programować kolory robota, poznawali dźwięki, jakie roboty mogą wydawać oraz sprawdzili, jakie tańce mogą wykonać Dash'e. Kolejną czynnością była nauka sterowania robotem. 

Od początku lutego 6-latki z naszego przedszkola biorą udział w zajęciach kodowania, które odbywają się raz w tygodniu - we wtorki. Podczas spotkań najmłodsi, poprzez zabawę, doskonalą kształtowanie orientacji przestrzennej, uczą się logicznego myślenia oraz ćwiczą wyobraźnię, wnioskowanie i kreatywność. Włączenie kodowania do edukacji przedszkolnej pozwoli dzieciom na świadome wykorzystanie technologii,  pomoże w rozwiązywaniu problemów oraz realizacji własnych pomysłów.

Nasza szkoła wzorem ubiegłych lat, przyłączyła się do Europejskiego Tygodnia Kodowania, który przypadł od 15 do 22 października. Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe i przydatne. W ramach Code Week’a odbyło się wiele aktywności związanych z programowaniem, w których udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły oraz dzieci z przedszkola.

Przez osiem tygodni młodzi programiści z klas 1 - 3, podzieleni na trzy grupy, realizowali program, układając skrypty, modyfikując duszki, tworząc gry. Dnia 13 kwietnia wszyscy spotkali się, aby podsumować projekt "Mistrzowie kodowania". Każda grupa mogła się zaprezentować, pokazując stworzone przez siebie projekty.

Wzorem poprzednich lat nasza szkoła przyłączyła się do corocznej inicjatywy "Godzina Kodowania", w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów z całego świata. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i dorosłych do spędzenia co najmniej jednej godziny w tygodniu od 7 do 13 grudnia na nauce kodowania. 

"Mania kodowania" ogarnęła uczniów naszej szkoły w dniach 12 - 23 października. W tym terminie zorganizowano zajęcia programowania w ramach zajęć komputerowych, zajęć świetlicy oraz w strefie kodowania podczas Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkie te wydarzenia odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, do którego i w tym roku przyłączyła się nasza szkoła.

31 maja szóstoklasistki - Julia Płonka i Paulina Hybiak – wraz z opiekunkami, a zarazem nauczycielami prowadzącymi zajęciach w ramach programu Mistrzowie Kodowania wybrały się do Warszawy. Celem podróży był udział w festiwalu podsumowującym 2. edycję programu, na który przyjechało ponad 1300 osób z 280 szkół z całej Polski.

29 maja w naszej szkole odbył się szkolny festiwal "Mistrzów Kodowania", w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, podzielenie na dwie grupy. Celem spotkania było pokazanie Scratchowych projektów stworzonych podczas całorocznej pracy uczniów - na zajęciach oraz po lekcjach oraz zachęcenia kolegów do aktywnego korzystania z komputera.

22 kwietnia Mistrzowie Kodowania spotkali się ostatni raz w swoich grupach. Zadanie uczniów polegało na stworzeniu prostego programu z wykorzystaniem 10 klocków, które znajdują się w Scratch'u. Puzzle można było dowolną ilość razy zduplikować, ale nie można było dodawać dodatkowych klocków. Wszyscy programiści wykazali się nie lada kreatywnością w tym trudnym, jak się okazało, zadaniu.

W połowie kwietnia szóstoklasiści w ramach powtórki przed sprawdzianem z matematyki programowali swoje "Układy współrzędnych". Celem zajęć było utrwalenie odczytywania współrzędnych, zaznaczanie w układzie punktów o danych współrzędnych oraz wskazywanie, do której ćwiartki układu należy punkt, gdy dane są jego współrzędne.

8 kwietnia odbyło się siódme spotkanie w ramach projektu "Mistrzowie Kodowania". Podczas zajęć programiści stworzyli generator wielokątów. Aplikacja ta rysuje wielokąty o zadanych przez gracza parametrach tj. liczba boków oraz długość boku. Dzięki duszkowi "rysik" można było wykreślić wielokąty - od trójkąta po wielokąt o tysiącu boków lub rozety.

18 marca Mistrzowie Kodowania stworzyli grę, polegającą na odbijaniu piłeczki tak, aby zbić wszystkie "klocki" na planszy. Jeśli piłeczka spadała poniżej paletki, gra się kończyła. Niektóre osoby wykorzystały przyspieszenie prędkości odbijającej się piłeczki.

Uczniowie biorący udział w projekcie "Mistrzowie Kodowania" ciągle zaskakują nowymi pomysłami. Dodatkowo w domu wykonują własne projekty, są to projekty edukacyjne lub gry. Cieszymy się bardzo, iż wychowankowie aktywnie korzystają z komputera także po lekcjach i rozwijają pożyteczne kompetencje, czyli  myślenie logiczne oraz umiejętność analizy i syntezy.

Dnia 11 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Mistrzowie Kodowania. Tego dnia koderzy z grupy pani Beaty stworzyli aplikację „czasomierz”. Projekt ten uczniowie postanowili wykorzystać przy odmierzaniu czasu na odpowiedź lub na napisanie kartkówki.

Na początku stworzyli tło, które było tarczą zegara. Następnie przygotowali duszki: postać , która pytała użytkownika, ile sekund, minut i godzin ma odmierzyć oraz wskazówkę, która przesuwała się wraz z upływem czasu. Kolejne zadanie dla programistów polegało na ułożeniu skryptów dla obiektów. 

Back to top