Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

 I/1 Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik MEN

Ćwiczenia „Nasze ćwiczenia”

Nowa Era

M. Lorek, B. Ochmańska, L. Wollman
I/2 Religia

„ Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-11-01/10-P0-1/11

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
I/3 Język niemiecki

„ABC Deutsch”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/1/2012/2015

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

II/1 Edukacja wczesnoszkolna

Podręcznik MEN

Ćwiczenia „Nasze ćwiczenia”

Nowa Era

 
II/2 Religia

„Kochamy Pana Jezusa”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-12-01/10/PO-1/12

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
II/3 Język niemiecki

„ABC Deutsch” dla kl. II

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/2/2013/2015

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

III/1 Edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz XXI wieku”

Podręcznik część 1-2

Ćwiczenia część 1-4

Nowa Era

404/5/2014 – I semestr

404/6/2014 – II semestr

K. Bielenica, M. Bura, M. Gromek, N. Gryzoń, E. Hryszkiewicz, M. Kosińska, G. Kilbach, M. Kwil, M. Ogrodowczyk, B. Stępień, J. Winiecka-Nowak
III/2 Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-13-01/10/PO/-1/13

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
III/3 Język niemiecki

„ABC Deutsch” dla kl. III

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

415/3/2014

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło
Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

IV/1 Język polski  

„Teraz polski”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

538/1/2012

A. Klimowicz
IV/2 Język niemiecki

„Mach mit!„  dla kl. IV

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/1/2011/2015

M. Materniak, H. Wachowska
IV/3 Matematyka  

„Matematyka z plusem”

Podręcznik (i ćwiczenia część 1-2)

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/1/2015/z1

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
IV/4 Historia      

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (i bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/1/2012

G. Wojciechowski
IV/5 Przyroda      

„Na tropach przyrody”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

554/1/2012/2014

M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski
IV/6 Zajęcia techniczne        „Jak to działa?” Podręcznik

Nowa Era

295/2010

L. Łabecki, M. Łabecka
IV/7 Muzyka         

„I gra muzyka”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012/2015

M. Gromek, G. Kibach
IV/8 Religia           

„Jestem chrześcijaninem”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-21-01/10-P0-1/11

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

V/1 Język polski   

„Teraz polski!”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

538/2/2013

A. Klimowicz
V/2 Język niemiecki

„Mach mit!”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/2/2013

M. Materniak – Behrens, H. Wachowska
V/3 Matematyka   

„Matematyka z plusem”

Ćwiczenia część 1-3

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/2/2013

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz
V/4 Historia          

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/2/2013

G. Wojciechowski
V/5 Przyroda       

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik  (i ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

399/2/2013

M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz
V/6 Muzyka         

„I gra muzyka”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012

M. Gromek, G. Kibach
V/7 Plastyka         

„Do działa!”

Podręcznik, dodatek „Historia sztuki”

Nowa Era

326/2011

J. Lukas, K. Onak
V/8 Religia           

„Wierzę w Boga”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-22-01/10/PO-1/12

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
V/9 Zajęcia techniczne „Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami

Nowa Era

295/2010

L. Łabecki, M. Łabecka
Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

VI/1 Język polski

„Teraz polski”

Podręcznik (i ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

538/3/2014

A.Klimowicz
VI/2 Język niemiecki

„Mach mit!” dla kl. VI

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/3/2014

H. Wachowska, J. Sobańska - Jędrych
VI/3 Matematyka

„Matematyka z plusem”

ćwiczenia część 1-3

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/3/2014

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz
VI/4 Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/3/2014

G. Wojciechowski
VI/5 Przyroda

„Tajemnice przyrody”

Podręczni  (ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

399/3/2014

J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk
VI/6 Muzyka

„I gra muzyka”

Podręcznik  (ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012

M. Gromek, G. Kibach
VI/7 Plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik, dodatek „Historia sztuki”

Nowa Era

326/2011

J. Lukas, K. Onak
VI/8 Religia 

„Wierzę w Kościół”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-23-01/10/PO-2/13

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Back to top