Zapraszamy uczniów oraz rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie

 • rodzinna atmosfera,
 • małoliczne klasy,
 • nauka dwóch języków obcych od I klasy (j. niemiecki, j. angielski),
 • nauka pływania dla klas I - III,
 • dowozy (Jarocin, Hilarów, Tarce)
 • świetlica dla chętnych uczniów do godz. 15:30,
 • zajęcia projektowe,
 • koła zainteresowań,
 • bogaty księgozbiór,
 • SKO,
 • liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
 • wyjazdy do kina i muzeum,
 • atrakcyjne wycieczki dla dzieci i dorosłych,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia, rewalidacja, zajęcia korekcyjne, zajęcia wyrównawcze),
 • przy szkole siłownia zewnętrzna.

Back to top