66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Podczas pierwszego spotkania SU ustalono przydział funkcji dla poszczególnych przedstawicieli SU.

Lp. Nazwisko i imię ucznia      Funkcja Kontakt
 1. Martyna Anrczak  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 2.    Zastępca przewodniczącego
 3.    Sekretarz
 4.    Skarbnik
5.    Członek SU
6.    Członek SU
7.    Członek SU

Prezydium SU wybrało także, spośród nauczycieli, swojego opiekuna p. Beata Fengler - gratulacje!

Back to top