66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie działa od 01 września 2001 r., do tego momentu przez ponad sto lat działała jako szkoła publiczna. Szkoła w Bachorzewie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach publicznej, podlega przepisom prawa oświatowego. Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dyrektorem szkoły jest p. Beata Fengler, do 2007 roku dyrektorem była p. Danuta Kaczmarska.

 

W szkole realizowane są różne programy i projekty, m.in. projekt edukacyjny "Z małej szkoły w wielki świat", "Szkoła z klasą", "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole" oraz programy wewnętrzne szkoły: profilaktyczny, wychowawczy itd.

W miarę posiadanych środków corocznie odnawiane są sale lekcyjne i inne pomieszczenia.

Kontakt ze szkołą

Back to top