W połowie kwietnia szóstoklasiści w ramach powtórki przed sprawdzianem z matematyki programowali swoje "Układy współrzędnych". Celem zajęć było utrwalenie odczytywania współrzędnych, zaznaczanie w układzie punktów o danych współrzędnych oraz wskazywanie, do której ćwiartki układu należy punkt, gdy dane są jego współrzędne.

Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu aplikacji, która zaprowadzi obiekty ustawione na ekranie w odpowiednie punkty w układzie współrzędnych. Duszki dodatkowo pytały gracza, w której ćwiartce układu współrzędnych się znajdują. Programiści wykazali się kreatywnością i na różne sposoby zaprowadzili duszki na punkty o wskazanych współrzędnych. Zwierzęta poruszały się po ekranie za pomocą strzałek, za kursorem myszy lub odpowiadając na pytania.

Praca Julii Płonki:

 

Aplikacja wykonana przez Paulinę Hybiak:

 

Projekt Macieja Płonki:

 

Praca stworzona przez Marcina Wydubę:

 

Gra Alicji Urbaniak:

Back to top