Minął listopad i za nami kolejny konkurs SKO. Zadaniem dwuosobowych drużyn z klas I-VIII było stworzenie bankomatu z surowców wtórnych. Artyści wykorzystali pudła kartonowe i makulaturę. Powstały trójwymiarowe dzieła, które wyglądały jak prawdziwe bankomaty. EKO-bankomaty miały wszystkie funkcje prawdziwych bankomatów. Można więc było wpłacić pieniądze, a także złożyć depozyt.

„Październik to miesiąc oszczędzania”, o tym wie każdy uczeń naszej szkoły. Dlatego też właśnie w tym miesiącu skupiamy się najbardziej na tematyce oszczędzania. Zadaniem uczniów klas IV-VIII było stworzenie plakatu, który zachęci wszystkich do oszczędzania. Uczniowie klas IV-VIII bardzo poważnie podeszli do tego zadania i stworzyli przepiękne plakaty, które przy okazji opatrzyli hasłami wzywającymi do oszczędzania pieniędzy w SKO.

Uczniowie klas I-III w październiku musieli pokazać swoje zdolności poetyckie tworząc wiersz propagujący oszczędzanie. Do opiekuna SKO wpłynęło 7 wierszy, które skupione były na oszczędzaniu. Powstały więc wiersze o korzyściach płynących z bycia członkiem SKO, o świnkach skarbonkach, o planach na wydawanie zaoszczędzonych pieniędzy.

Wrzesień – wreszcie, po długiej nieobecności wróciliśmy do szkolnych ławek. 7 września w Szkolnej Kasie Oszczędności powitaliśmy 6 nowych członków. Kolorowe książeczki, plany lekcji otrzymali uczniowie klasy I: Michalina, Antek i Wiktor, uczennica klasy III Emilia oraz Lena i Borys z klasy IV.

Uczniowie klas I-VIII zmierzyli się w kwietniu ze stworzeniem banknotu SKO. Zadaniem uczniów było wykonanie w formacie 20x10cm banknotu, który mógłby być pieniądzem w krainie SKO. Wzory banknotów możecie podziwiać poniżej. Wszystkie prace bardzo podobały się jury, a wyniki prezentują się następująco:

W marcu zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VI bardzo mocno związane było z Wielkanocą. Zadaniem uczniów było wykonanie w formie 3D pisanki z logo SKO. Do opiekuna SKO pani Iwony wpłynęło 9 pięknych pisanek. Ze względu na zdalne nauczanie, pisanki wpłynęły na platformę Teams.

Lutowe zmagania konkursowe dla uczniów klas IV-VIII dotyczyły stworzenia projektu torby z logo SKO. Pojawiły się hasła o oszczędzaniu, akcenty ekologiczne w kształcie liści, a także wykorzystano pozostałości po ostrzeniu kredek. W szranki stanęli Robert, Anastazja i Kacper. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe i warte stworzenia z nich prawdziwych toreb.

25 lutego uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie wiedzowym poświęconym wiadomościom o pieniądzu i banku. 5 drużyn zmagało się z pytaniami o bankomat, banknoty, monety. Uczestnicy musieli wykazać się również umiejętnościami matematycznymi. W niektórych zadaniach należało wyliczyć resztę z zakupów lub koszty zakupów.

 

W styczniu zadaniem uczniów klas I-VIII było stworzenie karty kredytowej z logo SKO o wymiarach 20cm x 10cm. Wpłynęło 13 prac wykonanych przeróżnymi technikami. Pojawiły się prace narysowane kredkami, wyklejone papierem kolorowym, wykorzystujące plastelinę, a nawet wykorzystujące przeźroczystą folię.

Grudzień upłynął członkom SKO na tworzeniu gwiazd choinkowych z logo SKO. Wszystkie gwiazdy musiały być wykonane z surowców wtórnych. Tym razem konkurs odbywał się online i uczniowie przesyłali zdjęcia swoich pięknych gwiazd. Na gazetce online pojawiły się gwiazdy wykonane z plastikowych nakrętek, kartonikach po sokach, tektury, makulatury i plastikowych butelek.

Listopad upłynął uczniom klas VI - VIII na tworzeniu prezentacji multimedialnych związanych ze sposobami mądrego oszczędzania. Do opiekuna SKO wpłynęły na adres mailowy 2 prezentacje przedstawiające różne sposoby mądrego oszczędzania. Pojawiły się świnki skarbonki, wpłaty do banku, lecz bezapelacyjnie wygrało oszczędzanie w SKO.

W listopadzie, w czasie pandemii uczniowie klas I-III zmierzyli się z tematem mądrego oszczędzania w wersji plastycznej. W pracach pojawił się przede wszystkim motyw pieniędzy, a także wpłacanie pieniędzy do banku. Do opiekuna SKO wpłynęły 2 prace przedstawiające sposoby mądrego oszczędzania. Obie prace, Poli i Weroniki zostały nagrodzone I miejscem.

Uczniowie klas IV-VIII w październiku zmierzyli się z konkursem SKO dotyczącym napisania wiersza rymowanki na temat oszczędzania i zachęcania do oszczędzania. Do opiekuna SKO wpłynęły 3 wiersze, które skupione były na oszczędzaniu. Powstały więc wiersze o korzyściach płynących z bycia członkiem SKO, o świnkach skarbonkach, o planach na wydawanie zaoszczędzonych pieniędzy.

 

Jak wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą: „Październik to miesiąc oszczędzania”. Dlatego też właśnie w tym miesiącu skupiamy się najbardziej na tematyce oszczędzania. Zadaniem uczniów klas I-III było stworzenie plakatu, który zachęci wszystkich do oszczędzania. Uczniowie klas I-III bardzo poważnie podeszli do tego zadania i stworzyli przepiękne plakaty, które przy okazji opatrzyli hasłami wzywającymi do oszczędzania pieniędzy w SKO.

Back to top