Pieniężny Omnibusek21 kwietnia uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie wiedzowym poświęconym wiadomościom o pieniądzu i banku. 5 drużyn zmagało się z pytaniami o bankomat, banknoty, monety. Uczestnicy musieli wykazać się również umiejętnościami matematycznymi. W niektórych zadaniach należało wyliczyć resztę z zakupów lub koszty zakupów.

25 kwietnia uczniowie klas IV-VIII przystąpili do pisania testu wyboru z historii bankowości spółdzielczej. Miesiąc wcześniej otrzymali od opiekuna SKO materiały na ten temat. Do konkursu zgłosiło się 5 drużyn, które bardzo dobrze przygotowały się do tych trudnych wiedzowych zmagań. Pytania związane były z nazwiskami, datami, miejscowościami oraz nazwami związanymi z bankowością spółdzielczą.

Pod koniec marca Centrala Banku Spółdzielczego w Jarocinie ogłosiła konkurs na Wielkanocnego Zająca. Zadaniem uczniów było wykonanie z materiałów wtórnych skarbonki na swoje oszczędności. Do opiekuna SKO pani Iwony wpłynęło 10 pięknych pisanek w kształcie zająca. Jury miało olbrzymi problem z wytypowaniem zajączka, który będzie reprezentował naszą szkołę na finale konkursu w Banku Spółdzielczym w Jarocinie.

W marcu odbył się kolejny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VIII. Tym razem zadaniem uczniów było wymyślenie i wykonanie wesołej monety. Średnica monety miała wynosić 20 cm. Uczniowie przynosili swoje dzieła do 18 marca. Pomysłowe i kolorowe monety wykonało 6 uczniów z klas I-III i 10 uczniów z klas IV-VIII i wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

W lutym uczniowie klas I-III tworzyli zakładki do książki – obowiązkowo z logo SKO. Wpłynęło 5 zakładek. Każda była bardzo interesująca. Były zakładki w formie żaby, rakiet, pojawiły się zakładki z frędzlami i koronkami. W konkursie udział wzięli: Marta, Bartek, Maja, Wiktor i Milena.

W lutym uczniowie klas IV-VIII na zmierzyli się z tematem mądrego oszczędzania w wersji plastycznej. W pracach pojawił się przede wszystkim motyw pieniędzy, a także wpłacanie pieniędzy do banku. Do opiekuna SKO wpłynęło 5 prac przedstawiających sposoby mądrego oszczędzania.

Grudzień to czas przygotowań do świąt, robienia ozdób choinkowych, ubierania choinki i kupowania prezentów. Tym razem na uczniów NSP w Bachorzewie czekał świąteczny konkurs SKO. Zadaniem uczniów było stworzenie świątecznej choinki, na której musiały znaleźć się logo SKO i BS-u. Zainteresowanie konkursem przekroczyło wszelkie granice, gdyż na konkurs wpłynęło aż 16 choinek od uczniów z klas I-VIII.

Minął listopad i za nami kolejny konkurs SKO. Zadaniem dwuosobowych drużyn z klas I-VIII było stworzenie bankomatu z surowców wtórnych. Artyści wykorzystali pudła kartonowe i makulaturę. Powstały trójwymiarowe dzieła, które wyglądały jak prawdziwe bankomaty. EKO-bankomaty miały wszystkie funkcje prawdziwych bankomatów. Można więc było wpłacić pieniądze, a także złożyć depozyt.

„Październik to miesiąc oszczędzania”, o tym wie każdy uczeń naszej szkoły. Dlatego też właśnie w tym miesiącu skupiamy się najbardziej na tematyce oszczędzania. Zadaniem uczniów klas IV-VIII było stworzenie plakatu, który zachęci wszystkich do oszczędzania. Uczniowie klas IV-VIII bardzo poważnie podeszli do tego zadania i stworzyli przepiękne plakaty, które przy okazji opatrzyli hasłami wzywającymi do oszczędzania pieniędzy w SKO.

Uczniowie klas I-III w październiku musieli pokazać swoje zdolności poetyckie tworząc wiersz propagujący oszczędzanie. Do opiekuna SKO wpłynęło 7 wierszy, które skupione były na oszczędzaniu. Powstały więc wiersze o korzyściach płynących z bycia członkiem SKO, o świnkach skarbonkach, o planach na wydawanie zaoszczędzonych pieniędzy.

Wrzesień – wreszcie, po długiej nieobecności wróciliśmy do szkolnych ławek. 7 września w Szkolnej Kasie Oszczędności powitaliśmy 6 nowych członków. Kolorowe książeczki, plany lekcji otrzymali uczniowie klasy I: Michalina, Antek i Wiktor, uczennica klasy III Emilia oraz Lena i Borys z klasy IV.

Uczniowie klas I-VIII zmierzyli się w kwietniu ze stworzeniem banknotu SKO. Zadaniem uczniów było wykonanie w formacie 20x10cm banknotu, który mógłby być pieniądzem w krainie SKO. Wzory banknotów możecie podziwiać poniżej. Wszystkie prace bardzo podobały się jury, a wyniki prezentują się następująco:

W marcu zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VI bardzo mocno związane było z Wielkanocą. Zadaniem uczniów było wykonanie w formie 3D pisanki z logo SKO. Do opiekuna SKO pani Iwony wpłynęło 9 pięknych pisanek. Ze względu na zdalne nauczanie, pisanki wpłynęły na platformę Teams.

Lutowe zmagania konkursowe dla uczniów klas IV-VIII dotyczyły stworzenia projektu torby z logo SKO. Pojawiły się hasła o oszczędzaniu, akcenty ekologiczne w kształcie liści, a także wykorzystano pozostałości po ostrzeniu kredek. W szranki stanęli Robert, Anastazja i Kacper. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe i warte stworzenia z nich prawdziwych toreb.

Back to top