Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie zostało utworzone przez Stowarzyszenie w marcu 2007 r. Dyrektorem jest obecnie p. Beata Fengler, do 2009 r. p. Danuta Kaczmarska. W przedszkolu są dwa oddziały: 3 -4 -latki oraz 5 - 6 - latki.

Nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Realizują roczne plany pracy, programy profilaktyczne i inne.

Wszystkie pomieszczenia przedszkolne, dzięki staraniom Stowarzyszenia, są po generalnym remoncie łącznie z wymianą instalacji CO. 100% wszystkich mebli to nowe sprzęty.

Back to top