Występy publiczne dzieci w formie przedstawień i uroczystości stanowią bardzo ważny element życia przedszkolnego. Dzieci uczą się pokonywać nieśmiałość i prezentować publicznie własne umiejętności. Nabywają w ten sposób wiary w siebie, uczą się, że ich praca włożona w naukę wierszy, piosenek, w przygotowania do występu ma określony cel i przynosi zamierzony efekt, co zachęca dzieci do dalszej nauki.

Pierwszą ważną uroczystością dla dzieci najmłodszych jest uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Jest to dzień niezwykle ważny zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Pierwszy występ niesie ze sobą zawsze dużo emocji.

Dla dzieci z grupy „Misie” 6 listopada był bardzo ważnym dniem. Dzieci w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, min. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Maluchy były pogodne, radosne, a co najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi przedszkolakami. Pani Dyrektor za pomocą magicznego ołówka dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie przedszkolakom dyplomów, drobnych upominków oraz medali, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat w przedszkolu.

Back to top