Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

VI/1 Język polski

„Teraz polski”

Podręcznik (i ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

538/3/2014

A.Klimowicz
VI/2 Język niemiecki

„Mach mit!” dla kl. VI

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/3/2014

H. Wachowska, J. Sobańska - Jędrych
VI/3 Matematyka

„Matematyka z plusem”

ćwiczenia część 1-3

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/3/2014

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz
VI/4 Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/3/2014

G. Wojciechowski
VI/5 Przyroda

„Tajemnice przyrody”

Podręczni  (ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

399/3/2014

J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk
VI/6 Muzyka

„I gra muzyka”

Podręcznik  (ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012

M. Gromek, G. Kibach
VI/7 Plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik, dodatek „Historia sztuki”

Nowa Era

326/2011

J. Lukas, K. Onak
VI/8 Religia 

„Wierzę w Kościół”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-23-01/10/PO-2/13

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Back to top