Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

V/1 Język polski   

„Teraz polski!”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

538/2/2013

A. Klimowicz
V/2 Język niemiecki

„Mach mit!”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/2/2013

M. Materniak – Behrens, H. Wachowska
V/3 Matematyka   

„Matematyka z plusem”

Ćwiczenia część 1-3

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/2/2013

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz
V/4 Historia          

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/2/2013

G. Wojciechowski
V/5 Przyroda       

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik  (i ćwiczenia część 1-2)

Nowa Era

399/2/2013

M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz
V/6 Muzyka         

„I gra muzyka”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012

M. Gromek, G. Kibach
V/7 Plastyka         

„Do działa!”

Podręcznik, dodatek „Historia sztuki”

Nowa Era

326/2011

J. Lukas, K. Onak
V/8 Religia           

„Wierzę w Boga”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-22-01/10/PO-1/12

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
V/9 Zajęcia techniczne „Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami

Nowa Era

295/2010

L. Łabecki, M. Łabecka

Back to top