Nr w szkolnym zestawie

Przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN

Autor podręcznika

(wydawnictwo)

IV/1 Język polski  

„Teraz polski”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

538/1/2012

A. Klimowicz
IV/2 Język niemiecki

„Mach mit!„  dla kl. IV

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Wydawnictwo Szkolne PWN

375/1/2011/2015

M. Materniak, H. Wachowska
IV/3 Matematyka  

„Matematyka z plusem”

Podręcznik (i ćwiczenia część 1-2)

Gdańskie Wyd. Oświatowe

340/1/2015/z1

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
IV/4 Historia      

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik (i bez ćwiczeń)

Nowa Era

443/1/2012

G. Wojciechowski
IV/5 Przyroda      

„Na tropach przyrody”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

554/1/2012/2014

M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski
IV/6 Zajęcia techniczne        „Jak to działa?” Podręcznik

Nowa Era

295/2010

L. Łabecki, M. Łabecka
IV/7 Muzyka         

„I gra muzyka”

Podręcznik  (i ćwiczenia)

Nowa Era

569/2012/2015

M. Gromek, G. Kibach
IV/8 Religia           

„Jestem chrześcijaninem”

Podręcznik (i ćwiczenia)

Wyd. Św. Wojciech

AZ-21-01/10-P0-1/11

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Back to top