22. czerwca o godzinie 8.30 w sali Domu Ludowego rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego od przemówienia Agaty Sikorskiej, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Agata podkreśliła wkład pracy i zaangażowanie uczniów, podziękowała nauczycielom za całoroczną pracę, a następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu dzieci uczęszczających na kółko teatralne.

Po występach pani Iwona Stasik, która zorganizowała i nadzorowała przygotowania do przedstawienia, poprosiła panią dyrektor o zabranie głosu. Pani Fengler powitała wszystkich zebranych i przystąpiła do podsumowania roku szkolnego.

Pani dyrektor przedstawiła średnią szkoły oraz poszczególnych klas, przedstawiła także sukcesy uczniów w konkursach i zawodach, które miały miejsce podczas całego roku szkolnego:

 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Oszczędzam w SKO"
 • II i III miejsce w powiatowym konkursie programistycznym "Scratchowy Mistrz" (K. Karolczak, M. Antczak)
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie konkursie SKO "Superbohater" (J. Kolarz, A. Sikorska, A. Grzesiak, A. Jędrzejczak)
 • I miejsce w powiatowym konkursie: "Wiedza o Banku Spółdzielczym" (M. Antczak, A. Sikorska)
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie na kartkę świąteczną w programie Scratch (klasa
 • Osiągnięcia sportowe podczas Finałów Czwartków Lekkoatletycznych (miejsca na podium zajmowali: Nikola Pawłowska, Brajan Nowak, Krzysztof Fiołka, Arkadiusz Kominek)

Podczas roku szkolnego odbywały się także liczne imprezy, uroczystości, były także realizowane różnorodne projekty i programy (Akademia Filmowa, wyjazdy do Muzeum Narodowego i Archeologicznego w Poznaniu, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wycieczka w Góry Sowie, do Mikroskali w Koninie, wycieczka dla uczniów i rodziców na Ślężę, Noc z Andersenem, udział w projekcie MegaMisja, Cała Polska Czyta Dzieciom, Kodowanie w nocy daje więcej mocy!, Śniadanie daje moc!, Internetowy Teatr dla Szkół, Dzień Rodzinki, Święto Seniorów, Przedstawienie Jasełkowe i wizyta Gwiazdora, "Jak nie czytam, jak czytam", Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia itd.

Następnie pani dyrektor zapowiedziała następny punkt uroczystości, a mianowicie wręczanie nagród i dyplomów:

 • Złoty Laur (nagrody książkowe): K. Karolczak, A. Jankowska, N. Pawłowska, M. Szymczak, Z. Krysiak, M. Antczak, O. Kolanowska, Z. Komorowska, A. Sikorska, A. Kominek
 • Dyplomy za wzorową frekwencję: M. Kominek, A. Kominek
 • Dyplomy za osiągnięcia sportowe: N. Pawłowska, B. Nowak, O. Różańska, M. Szymczak, K. Wyzuj, A. Kominek, Z. Krysiak, K. Fiołka, O. Kolanowska, A. Kominek, Z. Komorowska
 • Dyplomy za osiągnięcia w czytelnictwie: M. Ludwikowski, M. Antczak, K. Sikorski, N. Sobczak, S. Matecki, N. Klimpel, N. Różański, R. Przygoda, N. Pawłowski, S. Zawisła, B. Liberacka, Z. Szymczak
 • Dyplomy za pracę w Samorządzie Uczniowskim: M. Antczak, A. Sikorska, Ł. Zawisła, A. Pawłowski, Z. Krysiak, O. Kolanowska, N. Pawłowska, A. Kominek
 • Dyplomy za pracę w redakcji gazetki szkolnej "Molik": M. Antczak, O. Kolanowska, Ł. Zawisła, A. Kominek
 • Dyplomy za aktywną działalność w SKO: K. Karolczak, R. Przygoda, M. Ludwikowski, A. Sikorska, J. Kolarz, I. Pietrzak, A. Nowicka, K. Sikorski, I. Płocieniczak
 • Dyplomy za Ortografiti: A. Grzesiak, F. Pajdowski, A. Boguszyńska, M. Pajdowski, N. Kostka, P. Walczak
 • wg sondaży uczniowskich dyplom dla najlepszej koleżanki otrzymała Maja Szymkowiak, a dyplom dla najlepszego kolegi otrzymali (taka sama liczba głosów): Adam Wyduba i Michał Kominek.

Pani dyrektor podziękowała także rodzicom, którzy aktywnie włączają się w życie szkoły, pomagają i wspierają, wręczając im róże oraz dyplomy. Podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczny trud oraz uczniom za zaangażowanie i pracę.

Na koniec życzyła wszystkim udanych, słonecznych wakacji, uczniów poprosiła, aby lato nie zwalniało ich od myślenia i cali i zdrowi wrócili do szkoły 3 września.

Po zakończeniu uroczystości na sali Domu Ludowego uczniowie, rodzice i nauczyciele rozeszli się do klas, gdzie zostały wręczone im świadectwa promujące do następnych klas.

 

Back to top