3 września, poniedziałek, godz. 8:30, sala Domu Ludowego punktualnie o godz. 8:30 Martyna z klasy VII powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do uroczystego odśpiewania hymnu Polski. Na sali zgromadziło się mnóstwo osób: uczniów, ich rodziców i rodzin oraz grono pedagogiczne, by wspólnie zainaugurować nowy rok szkolny 2018/2019. Następnie Martyna i Amelka zaprezentowały krótką część artystyczną, śpiewając piosenki, deklamując wiersze oraz czytając humorystyczne scenki.

Nad głowami dziewczyn został zawieszony sznurek z klamerkami, do których przyczepiono wszystkie pocztówki z pozdrowieniami przysłanymi przez naszych uczniów z różnych rejonów Polski oraz z zagranicy.

Później głos zabrała pani dyrektor Beata Fengler, która powitała wszystkich serdecznie. Pani dyrektor przypomniała zgromadzonym o wybuchu II wojny światowej. Przedstawiła zmiany, które zaszły podczas wakacji. Poinformowała uczniów o nowych nauczycielach oraz przedmiotach, egzaminie ósmoklasisty, przedstawiła przydział wychowawstw.

Pani Beata zapoznała również przybyłych z kalendarzem nowego roku szkolnego. Życząc wszystkim powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym, zaprosiła podopiecznych do swoich sal, by spotkali się tam ze swoimi wychowawcami.

Back to top