Dnia 2 września 2019 r. o godzinie 8:30 w sali Domu Ludowego spotkali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Na początku Martyna zaprosiła wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu Polski, po czy odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy VIII oraz V. Młodzież deklamowała wiersze oraz śpiewała piosenki. Następnie zabrała głos pani dyrektor, która powitała wszystkich bardzo serdecznie.

W swoim przemówieniu pani Beata upamiętniła 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie zaprosiła pierwszaków na scenę, aby wszyscy ich poznali, powitali i poprosiła o opiekę nad najmłodszymi uczniami naszej szkoły oraz rozdała im upominki ufundowane przez Gminę Jarocin oraz ZGO. Przedstawiła również przydział wychowawstw oraz poinformowała, jakich przedmiotów będą uczyli nauczyciele. Pani dyrektor zapoznała zgromadzonych z kierunkami polityki oświatowej, omówiła programy i wydarzenia. Kolejno głos zabrała pani Beata Z., która przedstawiła założenia, cele i zadania, które będą realizowane w ramach otrzymanego grantu od mFundacji. 

Spotkanie zakończyła pani dyrektor, życząc wszystkim bezpiecznego, udanego i satysfakcjonującego roku szkolnego.

A0586_03
A0586_01
A0586_05
A0586_04
A0586_02

Back to top