Od 12 września br. w naszej szkole będzie realizowany projekt "Bawiąc, uczymy się matematyki", który dofinansowała Fundacja mBanku. Poniżej informacje związane z realizacją dodatkowych spotkań o charakterze matematycznym.

  1. Odbiorcy: Projekt jest skierowany do uczniów klasy IV, V, VI oraz ich rodziców
  2. Cele: doskonalenie sprawności rachunkowej, rozpoznawanie i własności figur geometrycznych, obliczanie ich obwodów i pól oraz kształtowanie orientacji przestrzennej
  3. Harmonogram zadań: 
  1. 13 IX, godz. 16:00 - piknik rodzinny, gry i zabawy matematyczne: stacje zadaniowe, "Awantura o matmę"
  2. od 12 IX co dwa tygodnie zajęcia matematyczne w dwóch grupach (pierwsza grupa - klasa VI, druga grupa - klasa IV oraz V). Pierwsze zajęcia dla uczniów klasy VI odbędą się 12 września, natomiast dla uczniów klasy IV i V - 19 września. Zajęcia odbywać się będą w czwartki o godz. 13:40 - 14:25. Dla każdej grupy zaplanowano 7 spotkań, podczas których: przeprowadzimy rozgrywki utrwalające działania na liczbach, zaprogramujemy grę w Scratch'u, wykorzystamy aplikacje na tabletach, zbudujemy figury przestrzenne, ułożymy figury tangramowe, obliczymy pola i obwody figur
  3. 27 IX - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - rozgrywki sportowo - matematyczne
  4. 13 XII - nocka w szkole "Matematyczny maraton" - matematyczny escape room i inne zabawy
  5. konkursy rodzinne z nagrodami (o łącznej kwocie 150 zł): 

- "Geometryczna jesień w 2D" - październik - praca plastyczna z figur geometrycznych, format A4

- "Przestrzenne stworki w 3D" - listopad - przestrzenna postać z brył, wysokość  40 - 50 cm

4. Dodatkowe informacje: Są to zajęcia dodatkowe, podczas których nie będzie ocen oraz sprawdzianów. Uczniowie  otrzymają zestaw materiałów plastycznych, szkoła pozyska 2 tablety, zestawy klocków, tangramy, materiały biurowe i inne pomoce do realizacji zadań.

Back to top