Ach co to był za dzień…

Dnia 22.10.2017r. w Niepublicznym Przedszkolu w Bachorzewie odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Celem uroczystości było włączenie najmłodszej grupy dzieci 3-4letnich do społeczności przedszkolnej.

Podczas tej imprezy dzieci z grupy „Misie” zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu: recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Publiczność nagrodziła maluchy gromkimi brawami. Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystej przysięgi przez dzieci. Pani Dyrektor czarodziejską kredką pasowała każdego malucha słowami: „Pasuję Cię na dzielnego, wesołego przedszkolaka.”

Dzieci z grupy „Misie” wstąpiły w szeregi przedszkolaków. Maluszki zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą integracyjną z rodzicami oraz słodkim poczęstunkiem.

Dzień ten dostarczył nam wiele wrażeń i radości.

Back to top