Ważne.

Aby odbierać wiadomości od nauczycieli w dzienniku elektronicznym Librus, należy korzystać z:

1) przeglądarki internetowej (komputer, laptop, telefon, tablet, ...)

2) aplikacji - pod warunkiem, że posiadacie Państwo, wersję płatną!

Instrukcja korzystania z aplikacji przez przeglądarkę:

1) W przeglądarce internetowej wpisujemy nazwę strony: https://portal.librus.pl/ lub https://portal.librus.pl/rodzina (pomijamy wtedy punkt 2 i przechodzimy do punktu 3)

2) W prawym górnym narożniku wybieramy Zaloguj jako >>> Rodzic lub uczeń

3) Wybieramy Libris Synergia >>> Zaloguj

 

4) Wpisujemy login i hasło otrzymane od Dyrektora Szkoły lub nauczyciela (w razie zgubienia loginu/hasła proszę o kontakt z Dyrektorem szkoły na telefon komórkowy)

5) Tu znajdziecie Państwo, oceny swoich dzieci, ich frekwencję, wiadomości (od nauczycieli, można tutaj też kontaktować się ze wszystkimi nauczycielami), ogłoszenia, terminarz oraz zadania domowe

 

6) Aby sprawdzić plan lekcji swojego dziecka, wybieramy Organizacja >>> Plan lekcji