W naszej szkole przez cały rok promujemy dbanie o naszą planetę. W związku z przypadającym na 22 kwietnia Dniem Ziemi nasiliły się działania proekologiczne. Uczniowie klas I - III wzięli udział w pogadance na temat dbania o środowisko, obejrzeli prezentację pt. "Jak postępować ekologicznie?", wykonali wykreślanki oraz śpiewali piosenki związane z naszą planetą. 

Najmłodsi, podczas kółka plastycznego oraz podczas zajęć świetlicowych, wykonywali różne prac plastyczne o tematyce ekologicznej. Dzieci z klas III i IV, w ramach zajęć koła informatycznego, programowały trasę duszka, który za zadanie miał posprzątać plażę, aby chronić życie w oceanie. Szóstoklasiści i siódmoklasiści posprzątali najbliższą okolicę. Wszyscy uczniowie zostali zachęceni do wzięcia w konkursie "Jestem EKO", który polegał na wykonaniu pięciu lub sześciu wyzwań ekologicznych.

 
 

Back to top