66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Już 2 września 2015r. ruszył w naszej szkole projekt "Wybieramy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego", który zakończył się 30 września wyborami, w których udział wzięło 56 uczniów spośród 56 uprawnionych do głosowania. Projekt przygotował uczniów do przeprowadzenia wyborów reprezentacji samorządu uczniowskiego.

Projekt objął takie działania, jak: diagnozę potrzeb uczniów w szkole, naukę indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, poznanie podstaw prawnych działalności SU, przygotowanie kampanii wyborczej, przeprowadzenie wyborów i ukonstytuowanie się zarządu.

Najwięcej emocji wzbudziło tworzenie sztabów wyborczych, tworzenie plakatów i przekonywanie wyborców do słuszności swoich haseł.

Przed wyborami zostały powołane komisje i mężowie zaufania, którzy czuwali nad prawidłowością głosowania. Po przeliczeniu głosów uzyskano następujące wyniki:

Lp. Imię i nazwisko Uzyskana liczba głosów
1. Alan Pawłowski 9
2. Piotr Stasik 8
3. Agata Sikorska 6
4. Krzysztof Fiołka 6
5. Karolina Grzelak 5
6. Zuzanna Komorowska 4
7. Martyna Antczak 3
8. Zuzanna Szyba 3
9. Zofia Krysiak 3
10. Łucja Zawisła 3

Na spotkaniu przedstawicieli komisji, mężów zaufania oraz pani E. Bartkowiak ustalono, że w skład SU wchodzą:

A. Pawłowski, P. Stasik, A. Sikorska, K. Fiołka, K. Grzelak, Z. Komorowska.

Na spotkaniu członków SU wyodrębniono skład Prezydium SU:

  • Przewodniczący - Alan Pawłowski
  • Zastępca - Piotr Stasik
  • Sekretarz - Karolina Grzelak
  • Członkowie SU - Agata Sikorska, Krzysztof Fiołka, Zuzanna Komorowska.

Prezydium SU wybrało także, spośród nauczycieli, swojego opiekuna; została nim pani Beata Zawisła.

Back to top