66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Protokół z posiedzenia Samorządu Uczniowskiego w dniu 30 kwietnia 2015r.
Obecni: Paulina Hybiak, Agata Karolczak, Alicja Urbaniak, Klaudia Pachciarek, Jagoda Kolarz, Alan Pawłowski, Łucja Zawisła, Zofia Krysiak, Łucja Dastych, Arkadiusz Kominek oraz opiekun SU - pani Beata Zawisła.

  1. Przedstawienie porządku obrad i określenie kworum.
    P. Beata Zawisła powitała zgromadzonych i przedstawiła porządek obrad.
  2. Omówienie "Tanecznej przerwy".
    Taneczne przerwy będą odbywać się w środy po piątej lekcji. Za muzykę odpowiedzialna jest Agata Karolczak, za sprzęt Alan Pawłowski Jagoda Kolarz i Paulina Hybiak przygotują układy taneczne.
  3. Konkursy.
  • Konkurs klasowy: śpiew i inscenizacja piosenki "Na majówkę". Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 maja. Łucja Zawisła zgłosiła się do napisania ogłoszenia.
  • "Kolorowy rok" - zielony. Zadaniem klasy jest wypisanie jak najwięcej słów z "zie" na 5 maja.
  • Klaudia Pachciarek będzie prowadzić konkurs polegający na dokończeniu przysłowia, które wywiesi na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

 

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała: Klaudia Pachciarek

Back to top