66
Uczniów
8
Klas
36
Dziewczyn
31
Chłopców
8
Nauczycieli
3
Projekty

Protokół z posiedzenia Samorządu Uczniowskiego w dniu 9 października 2014 r.

W posiedzeniu udział wzięli: p. Beata Zawisła, Paulina Hybiak, Agata Karolczak, Klaudia Pachciarek, Alicja Urbaniak, Jagoda Kolarz, Alan Pawłowski, Łucja Zawisła, Zofia Krysiak, Łucja Dastych, Arkadiusz Kominek.

 1. Przedstawienie porządku obrad i określenie kworum.

   p. Beata Zawisła powitała zgromadzonych i przedstawiła porządek obrad.

2. Zapoznanie z regulaminem samorządu.

p. Beata Zawisła przeczytała uczniom regulamin Samorządu Uczniowskiego. Członkowie zaakceptowali go jednogłośnie.

3. Podział funkcji:

 • Przewodniczący – Paulina Hybiak
 • Zastępca przewodniczącego – Agata Karolczak
 • Sekretarz – Klaudia Pachciarek
 • Skarbnik – Alicja Urbaniak

4. Omówienie Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowania I klasy.

Ustalono skład pocztu flagowego, do którego weszli: Aurela Komorowska, Julia Płonka i Krzysztof Padrok.

Uczniowie klasy I zostaną przywitani przez przewodniczącą SU – Paulinę Hybiak. Paulina złoży również życzenia i podziękuje za trud wychowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły w imieniu SU.

5. Plan pracy SU na rok szkolny 2013/2014.

Uczniowie ustalili ogólną koncepcję pracy samorządu:

 • Niepytane numerki (osoba odpowiedzialna – Agata Karolczak)
 • Międzyklasowy konkurs na najlepszą klasę – klasy oceniane będą w następujących kategoriach: czytelnictwo, porządek w klasie i estetyka gazetek, konkursy, zachowanie uczniów. Klasy będą oceniane 1 raz w miesiącu.
 • Zbieranie makulatury.
 • Roztańczona 20. – każda środa o godz. 12:25 – 12:45 (osoby odpowiedzialne: taniec – Paulina, Jagoda, muzyka – Agata, sprzęt – Alan)
 • „Kolorowy rok” - 1. dnia każdego miesiąca chętne osoby ubierają się na wybrany przez SU kolor i klasowo rozwiązują zadanie. (osoba odpowiedzialna – Paulina Hybiak)
 • „Miłe słówka” - plakaty 1. każdego miesiąca (odpowiedzialna – Łucja Zawisła)
 • Organizacja imprez szkolnych – dyskoteka andrzejkowa, Walentynki, dzień Rodzinki i inne.
 • Udział w posiedzeniu Dziecięcej Rady Miejskiej – Paulina Hybiak.

6. Terminy spotkań SU.

p. Beata Zawisła wspólnie z uczniami ustaliła terminy spotkań na drugi czwartek każdego miesiąca na godz. 12:45 oraz spotkania i wspólna ocena klas w ramach „Konkursu na najlepszą klasę”. P. B. Zawisła poinformowała o możliwości zorganizowania spotkań samorządu w dodatkowych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem.

7. Wolne głosy i wnioski

Klaudia Pachciarek zgłosiła propozycję zorganizowania konkursu „Jaka to gwiazda?”

Ustalono, ze w miesiącu październiku międzyklasowym konkursem będzie wspólne wykonanie plakatu SKO.

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała: Beata Zawisła

Back to top