Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2015 r.
OFERTA:

  • dodatkowe zajęcia – rytmika, język niemiecki, religia (bezpłatnie), język angielski
  • wykfalifikowana kadra pedagogiczna
  • zajęcia od 8:00 do 13:30 lub do 14:30
  • podczas wakacji atrakcyjny program półkolonii
  • sale wyremontowane, wyposażone w nowe meble
  • możliwość dowozów dzieci
  • dodatkowe zajęcia za 1 zł (od 13:30 do 14:30)
  • liczne wyjazdy, wyjścia do kina, muzeum itp.
  • indywidualizacja

Wnioski można otrzymać w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.

Back to top