SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHORZEWIE 

 

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że wzorem kat ubiegłych rodzice kupują TYLKO książki (ćwiczenia i/lub podręczniki) do RELIGII (klasy 1-8) oraz języka angielskiego (klasy 4-6)

 

Nr w szkolnym zestawie 

Przedmiot 

klasa 

Tytuł podręcznika 

Wydawnictwo, nr dopuszczenia MEN 

Autor podręcznika 

(wydawnictwo) 

 

 

KLASA I  

 

 

 I/1/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

„Wielka przygoda” 

Podręcznik i ćwiczenia  

Nowa Era 

1088/1/2020 

E. Kacprzak, A. Łagodzińska, M. Ogrodowczyk, K. Sawicka, E. Swoboda 

I/2/2021 

Religia 

„Pan Bóg jest naszym ojcem” 2 części 

Podręcznik (i karty pracy) 

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-2-01/18 

Red. Ks. P. Płaczek 

I/3/2021 

Język niemiecki 

„ABC Deutsch neu” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

 

Wydawnictwo Szkolne PWN 

789/1/2017 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło 

 

 

KLASA II  

 

 

II/1/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna Podręcznik 

Nowa Era 

1088/3/2021 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka -Nowak (edukacja przyrodnicza) 

II/2/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja matematyczna Podręcznik 

1088/4/2021 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda 

II/3/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna Podręcznik 

Nowa Era 

1088/4/2021 

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), Joanna Winiecka -Nowak (edukacja przyrodnicza) 

II/4/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1. Edukacja matematyczna Podręcznik 

Nowa Era 

1088/3/2021 

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda 

II/5/2021 

Religia 

„Chcemy poznać Pana Jezusa” 

Podręcznik z ćwiczeniami - 2 części 

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-12-01/10/PO-1/12 

Ks. Paweł Płaczek 

II/6/2021 

Język niemiecki 

„ABC Deutsch neu 2” 

PWN, 789/2/2018 

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiłło 

 

 

KLASA III  

 

 

III/1/2021 

Edukacja wczesnoszkolna  

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Edukacja matematyczna, część 1 Podręcznik 

Nowa Era 

790/5/2019 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil 

III/2/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców. Klasa 3. Edukacja matematyczna, część 2 Podręcznik 

Nowa Era 

790/6/2019 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil 

III/3/2021 

Edukacja wczesnoszkolna 

Elementarz odkrywców. Klasa 3, część 1, 2, 3, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Podręcznik 

Nowa Era 

790/6/2019 

790/5/2019 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak 

III/4/2021 

Religia 

„Przyjmujemy Pana Jezusa” 

Podręcznik i karty pracy 

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-13-01/10/PO/-1/13 

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

III/5/2021 

Język niemiecki 

„ABC Deutsch neu” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Wydawnictwo Szkolne PWN 

415/3/2014 

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło 

 

 

KLASA IV  

 

 

IV/1/2021 

Język polski    

„Między nami” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

867/1/2017 

A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban 

IV/2/2021 

Język niemiecki  

„Mach mit neu!„  dla kl. IV 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Wydawnictwo Szkolne PWN 

809/1/2017 

M. Materniak, H. Wachowska 

IV/3/2021 

Matematyka    

„Matematyka z plusem 4” 

Podręcznik, ćwiczenia wersja C (nowe) 

Gdańskie Wyd. Oświatowe 

780/1/2017 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki 

IV/4/2021 

Historia        

„Podróże w czasie” 

Podręcznik (bez ćwiczeń) 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

829/1/2017 

T. Małkowski 

IV/5/2021 

Przyroda        

„Tajemnice przyrody” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Nowa Era 

863/2019/z1 

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer 

IV/6/2021 

Technika          

„Jak to działa?” Podręcznik  

Nowa Era 

295/1/2017 

L. Łabecki, M. Łabecka 

IV/7/2021 

Muzyka           

„Lekcja muzyki”  

Podręcznik   

Nowa Era 

852/1/2017 

M. Gromek, G. Kibach 

IV/8/2021 

Plastyka 

„Do dzieła!” 

Podręcznik 

Nowa Era 

903/1/2017 

J. Lukas 

IV/9/2021 

Religia             

„Jestem chrześcijaninem” 

Podręcznik i karty pracy 

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-21-01/10-P0-1/11 

Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak 

 

 

KLASA V  

 

 

V/1/2021 

Język polski     

„Między nami 5” (i ćwiczenia) 

GWO 

867/2/2018 

  1. Łuczak, A. Murdzek 

V/2/2021 

Język niemiecki  

„Mach mit! neu 2” (i ćwiczenia) 

PWN, 809/2/2018 

H. Wachowska, M. Materniak - Behrens 

V/3/2021 

Matematyka     

„Matematyka z plusem 5” (i ćwiczenia) 

GWO, 780/2/2018 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki 

V/4/2021 

Historia            

„Podróże w czasie 5” 

GWO 

829/2/2018 

T. Małkowski 

V/5/2021 

Biologia 

„Puls życia. Klasa 5” (i ćwiczenia) 

Nowa Era 

844/1/2018 

M. Sęktas, J. Stawarz 

V/6/2021 

Geografia 

„Planeta Nowa” ( i ćwiczenia) 

Nowa Era 

906/1/2018 

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz 

V/7/2021 

Muzyka           

 „Lekcja muzyki 5” 

Nowa Era  

852/2/2018 

M. Gromek, G. Kilbach 

V/8/2021 

Plastyka           

„Do dzieła! 5” 

Nowa Era 

903/2/2018 

J. Lukas, K. Onak 

V/9/2021 

Religia             

„Bóg szuka człowieka” Podręcznik z ćwiczeniami - 2 części  

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-2-01/18 

Red. s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik 

 

V/10/2021 

Technika  

„Jak to działa?” 

Nowa Era 

295/2/2018 

Ł. Łabecki, M. Wiśniewska 

 

 

KLASA VI 

 

 

VI/1/2021 

Język polski 

„Między nami 6” (i ćwiczenia) 

Gdańskie Wyd. Oświatowe 867/3/2019 

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek 

VI/2/2021 

Język niemiecki 

„Mach mit! neu 2” (i ćwiczenia) 

PWN, 809/3/2019  

Joanna Sobańska-Jędrych, Halina Wachowska 

VI/3/2021 

Matematyka 

„Matematyka z plusem” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Gdańskie Wyd. Oświatowe780/3/2019 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki 

VI/4/2021 

Historia 

„Podróże w czasie 6” 

Gdańskie Wyd. Oświatowe; 829/3/2019 

T. Małkowski 

VI/5/2021 

Biologia 

„Puls życia 6” podręcznik i ćwiczenia 

Nowa Era 

844/2/2019 

J. Stawarz 

VI/6/2021 

Muzyka 

„Lekcja muzyki 6” 

Podręcznik  

Nowa Era 

852/3/2019 

M. Gromek, G. Kibach 

VI/7/2021 

Plastyka 

„Do dzieła!” 

Podręcznik 

Nowa Era 

903/3/2018 

J. Lukas, K. Onak 

VI/8/2021 

Religia   

“Jezus nas zbawia” Podręcznik z ćwiczeniami - 2 części 

 

Wyd. Św. Wojciech 

AZ-23-01/10/PO-2/13 

s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik 

 

VI/9/2021 

Technika 

„Jak to działa?” Podręcznik  

Nowa Era 

295/3/2019 

L. Łabecki, M. Łabecka 

VI/10/2021 

Geografia 

„Planeta Nowa 6” podręcznik i ćwiczenia 

Nowa Era  

906/2/2019 

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński 

VI/11/2021 

J. angielski 

„Evolution plus”. Książka ucznia. Język angielski 

Macmillan 

856/2/2018 

Nick Beare 

 

 

KLASA VII 

 

 

VII/1/2021 

Język polski 

„Między nami 7” 

Podręcznik (i ćwiczenia, 2 części) 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

867/4/2017 

A.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka 

VII/2/2021 

Język niemiecki 

„Mach mit neu 4”   

Podręcznik (i ćwiczenia) 

 

WSZ PWN 

809/4/2020 

H. Wachowska, M. Górska 

VII/3/2021 

Język angielski 

„New voice 7” 

Macmillan Polska 

854/1/2017 

Katherine i Steve Bilsborough 

VII/4/2021 

Historia  

„Historia 7. Podróże w czasie” 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

829/4/2017 

T. Małkowski 

VII/5/2021 

Matematyka 

„Matematyka z plusem 7” 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

780/4/2017 

Red. M. Dobrowolska 

VII/6/2021 

Biologia 

„Puls życia 7” 

Podręcznik  

Nowa Era 

844/3/2020/z1 

M. Jefimow 

VII/7/2021 

Chemia 

„Chemia Nowej Ery 7” 

Podręcznik  

Nowa Era 

785/1/2017 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 

VII/8/2021 

Fizyka 

„Spotkania z fizyką 7” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Nowa Era 

885/1/2017 

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska 

VII/9/2021 

Geografia 

„Planeta Nowa 7” 

Podręcznik (i ćwiczenia) 

Nowa Era 

906/3/2019/z 

R. Malarz, M. Szubart, T. Rachwał 

VII/10/2021 

Muzyka 

„Lekcja muzyki 7” 

Nowa Era 

852/4/2017 

M. Gromek, G. Kilbach 

VII/11/2021 

Plastyka 

„Do dzieła! 7” 

Nowa Era 

 

M. Ipczyńska, N. Mrozkowska 

 

VII/12/2021 

Religia  

„Spotkanie ze słowem” 

Podręcznik  

Wydawnictwo Św. Wojciech 

Ks. J. Szept, D, Jackowiak 

 

 

KLASA VIII 

 

 

VIII/1/2021 

Język polski 

„Między nami” 

GWO, 867/5/2018 

I.Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowieńska, K. Krzemieniewska - Kleban 

VIII/2/2021 

Język niemiecki 

„Mach mit neu 4”   

Podręcznik (i ćwiczenia) 

809/4/2020 

PWN 

H. Wachowska, M. Górska 

 

VIII/3/2021 

Język angielski 

„New Voices 8” 

Macmillan 

831/5/2021 

 

Catherine McBeth

 

VIII/4/2021 

Historia 

„Podróże w czasie 8” 

GWO 

829/5/2018 

T. Małkowski 

VIII/5/2021 

Wiedza o społeczeństwie 

„Dziś i jutro” 

Nowa Era 

874/2021/z1 

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia – Maćkowska, T. Maćkowski 

VIII/6/2021 

Matematyka 

„Matematyka z plusem 8” 

GWO, 780/5/2018 

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka 

VIII/7/2021 

Biologia 

„Puls życia klasa 8” 

Nowa Era 

844/4/2021/z1 

B. Sągin, A. Boczarowska, M. Sęktas 

VIII/8/2021 

Geografia 

„Planeta Nowa” 

Nowa Era 

906/4/2021/z1 

T. Rachwał, D. Szczypiński 

VIII/9/2021 

Chemia 

„Chemia Nowej Ery” 

Nowa Era 

785/2/2018 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin 

VIII/10/2021 

Fizyka 

„Spotkania z fizyką” 

Nowa Era 

885/2/2018 

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nawotny – Różańska 

VIII/11/2021 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

„Żyję i działam bezpiecznie” 

Nowa Era 

846/2017 

J. Słoma 

VIII/12/2021 

Religia  

„Aby nie ustać w drodze” 

Podręcznik  

Wydawnictwo Św. Wojciech 

Ks. J. Szept, D, Jackowiak 

 

 

Back to top