Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie ogłasza zapisy dzieci do I klasy w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2015 r.
Oferta:

 • w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • nauczanie dwóch języków obcych od I klasy
 • zajęcia metodą projektową, zajęcia w terenie
 • liczne zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, sportowe, informatyczne,
 • redagowanie gazetki, teatralne)
 • bezpłatna nauka pływania (kl. II i IV – VI)
 • w pełni wyposażona pracownia komputerowa (40 komputerów i notebooków)
 • nauka programowania od I klasy
 • ciekawy program półkolonii
 • e-dziennik
 • liczne wyjazdy, wycieczki (w większości bezpłatne)
 • bezpłatna wyprawka papiernicza dla uczniów I klasy
 • udział uczniów w licznych konkursach, zawodach
 • mała liczba uczniów w klasach

Wnioski można otrzymać w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.

Back to top