Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła posiada statut organizacji pożytku publicznego i zwraca się z prośbą o przekazanie 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia, które prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie.

Nasz numer KRS to: 0000010466

Przekazane pieniądze przeznaczymy na opłacenie nauki pływania uczniów szkoły oraz na zakup opału do przedszkola.

Przekazanie 1 % podatku jest niezwykle proste. Ten dar możemy przekazywać podając w formularzu zeznaniu podatkowego numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz jej nazwę.

PIT

Przekazując nam 1% podatku pomagasz wyrównywać szanse edukacyjne dzieciom z naszej małej szkoły. Przekazane przez Ciebie pieniądze zostaną wykorzystane w jak najbardziej przemyślany sposób, dla dobra naszych dzieci.

Dziękujemy Ci za ten dar!

Back to top