Rok szkolny 2020/2021 - wytyczne i informacje

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r.,

1) szkoła godzina 9:00 - 10:00 w swoich klasach,

2) przedszkole godzina 7:45 - 14:30 (zgłoszone dzieci od 7:30)

3) rodzice nie wchodzą do budynku szkoły i przedszkola (wyjątek: rodzice dzieci, które rozpoczynają zajęcia  w przedszkolu oraz rodzice uczniów I klasy, w obu przypadkach tylko po jednym rodzicu, który wchodzi w maseczce i dezynfekuje dłonie przy wejściu)

2. Dowozy: 

1) 01.09.2020 - ok. 8:30 Jarocin, ok. 8:35 Hilarów, ok. 8:40 Tarce I, ok. 8:45 Tarce II - przyjazd,

2) 01.09.2020 - 10:00 odjazd ze szkoły, ok.10:05 Tarce II,  ok.10:10 Tarce I, ok.10:15 Hilarów, ok. 10:20 Jarocin,

3) pozostałe dni: ok. 7:30 Jarocin, ok. 7:35 Hilarów, ok. 7:40 Tarce I, ok. 7:45 Tarce II - przyjazd,

4) pozostałe dni odjazd: ok 14:30 Tarce II, ok. 14:35 Tarce I, ok. 14:40 Hilarów, ok. 14:40 Jarocin,

5) zasady obowiązujące w autobusie: wsiadają tylko dzieci, które są zdrowe, w domu nikt nie ma wyznaczonej kwarantanny oraz nie znajduje się w izolacji; dzieci obowiązkowo mają założone maseczki. (Dzieci bez maseczek nie zostaną wpuszczone do autobusu).

3. Ogólne informacje z regulaminów i procedur związanych z COVID - 19 (wszystkie informacje zostaną przekazane uczniom 01.09.2020, rodzicom 02.09 - przedszkole; 07.09 - szkoła) oraz umieszczone na stronie. Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1) do szkoły i do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe (bez stanu podgorączkowego, gorączki, duszności, kaszlu, wysypek skórnych, biegunek, z objawami utraty smaku i węchu); jeżeli pojawią się takie objawy u dziecka podczas pobytu w szkole/przedszkolu zostanie natychmiast odizolowane, a rodzic musi niezwłocznie po to dziecko przyjechać, dalej rodzic kontaktuje się z lekarzem. W przypadku dzieci alergicznych wymagane jest zaświadczenie od lekarza, że widoczne objawy są wynikiem alergii.

2) w autobusie są obowiązkowe maseczki,

3) po przyjściu do szkoły jest obowiązkowa dezynfekcja rąk,

4) częste mycie rąk (wg instrukcji),

5) rodzice wchodzący do szkoły i przedszkola w uzasadnionych przypadkach, mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk; zaleca się korzystanie z innych sposobów komunikowania (telefony, maile, Librus).

 

Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, samych sukcesów, dobrej współpracy oraz dużo zdrowia.

 

 

Back to top