„W Krainie Pani Jesieni” - pod tym hasłem dnia 17.11.2021r. odbyły się zajęcia otwarte w grupie „Tygrysków”. Z powodu pandemii zajęcia otwarte dla rodziców przeprowadzono wirtualnie. Rodzice mogli zobaczyć umiejętności swoich pociech, oglądając nagranie z zajęć. W czasie zajęć dzieci zmagały się z zadaniami otrzymanymi od Pani Jesieni.

Przedszkolaki musiały dokonać analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, używały liczebników porządkowych, śpiewały piosenki, odpowiadały na pytania dotyczące tematyki jesiennej. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem elementów „Edukacji przez Ruch” D. Dziamskiej. Tworzyły piękne prace ukazujące zwierzęta leśne. W czasie zajęć dzieci były bardzo aktywne, chętnie się angażowały do zabawy.

Back to top