Kwiecień jest miesiącem poświęconym poszerzaniu świadomości dotyczącej funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Autyzm to nie choroba, jest zaburzeniem, które utrudnia osobom codzienne funkcjonowanie w środowisku. Osoby te mają ogromny problem z nawiązaniem relacji społecznych, komunikacją i zmysłami. Dnia 24.04.2024r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Autyzmu.

Celem tego spotkania było propagowanie wiedzy a przez to poszerzanie empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Mottem przewodnim naszego spotkania było hasło: „Poznaj zanim ocenisz” Na znak solidarności z autyzmem nauczyciele
i uczniowie założyli ubrania w kolorze niebieskim. Jeszcze do niedawna uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców, dlatego symbolem autyzmu został kolor niebieski. Nauczycielki B. Flagmańska i M. Dolata podczas spotkania zaprezentowały bohatera tej szkoły, który jest autystykiem. Przedstawiły wszystkim z jakimi trudnościami boryka się chłopiec. Uczniowie obejrzeli również film edukacyjny poświęcony autyzmowi. Dzień Autyzmu uświadomił uczniom, że osoby z autyzmem żyją wśród nas, są życzliwe i miłe, i mogą być naszymi przyjaciółmi.

Back to top