Dnia 5 października klasa VII i VIII udały się do Muzeum Narodowego do Poznania na lekcję muzealną. Temat lekcji brzmiał: "Interpretacja dzieła malarskiego". Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy, byli bardzo zdyscyplinowani, aktywni oraz kreatywni. Sądzimy, że takie zachowanie uczniów ma swoje źródło w codziennym wpajaniu kultury osobistej oraz zawdzięczamy taką postawę naszych dzieci pani Zuzannie, która w entuzjastyczny sposób zainteresowała uczniów tematem i zachęciła do wspaniałej współpracy. Po zakończonej lekcji pobiegliśmy na Rynek, gdzie o godzinie 12.00 obejrzeliśmy trykające się Poznańskie Koziołki.

Back to top