16 lutego 2020r. na sali wiejskiej w Bachorzewie odbył się koncert charytatywny mający na celu zbiórkę funduszy na leczenie chorego Michałka z Witaszyc. Inicjatorkami tej imprezy były uczennice należące do Samorządu Uczniowskiego w szkole w Bchorzewie, przede wszystkim Martyna Antczak oraz Oliwia Kolanowska. Do samej organizacji koncertu przyczyniła się Rada Rodziców szkoły i przedszkola w Bachorzewie, wspomniany wyżej Samorząd Uczniowski, nauczyciele oraz pracownicy szkoły i przedszkola, liczni rodzice i uczniowie.

Podczas koncertu wystąpili: Julia Drabina, Zespół Folklorystyczny SNUTKI, Studio Kreacji Ruchu Arlety Piotrowskiej, zespół kółka teatralnego ze szkoły w Bachorzewie, zespół Stokrotki (szkoła w Bachorzewie). Nad oprawą muzyczną czuwał pan Krzysztof Sikorski.

Dodatkowe atrakcje to koło fortuny, licytacja obrazów i maskotki, sprzedaż książek, loteria fantowa. Nie zabrakło także strawy dla ciała: można było kupić ciasto, kawę bądź herbatę, krokiety, bigos, czy też leczo.

Po komisyjnym podliczeniu zebranych pieniędzy okazało się, że uzyskano kwotę 6229,72 zł, która została wpłacona 17.02.2020r. na konto fundacji wspierającej leczenie Michałka.

W imieniu mamy chorego chłopca bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i dobre serca następującym osobom i firmom: Bukat, Zenex, DTA Technik z Bachorzewa, Sław - Piek z Jarocina, sklepom "Kajet", "Borys", B-6 Elżbiety Bartczak, "Chatka" z Jarocina, kwiaciarnia "Amelia" z Wilkowyi, Pizzeria "Primavera" i Restauracja "Majowa" z Jarocina, "Profi -reh" gabinet fizjoterapii  Marka Wiły, salon fryzjersko - kosmetyczny Justyny Pohl, Stowarzyszeniu XXI (kino) z Jarocina.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które występowały; wszystkim rodzicom, którzy przygotowali ciasta, podarowali fanty na loterię oraz książki; radzie rodziców - pani Ewie, pani Marlence, pani Agacie, pani Natalii, pani Marysi, pani Monice; Martynie i Oliwii za czuwanie nad całością; pani Magdzie, pani Eli i pani Karolinie za pyszności; nauczycielom:  pani Eli, pani Darii, pani Oli, paniom Iwonkom za pomoc przy  licytacji i loteriach.

Dziękujemy także wszystkim gościom, którzy dotarli na koncert i wsparli leczenie Michałka, któremu natomiast życzymy dużo, dużo zdrowia.

Back to top