W drugiej połowie kwietnia w Szkole i w Przedszkole odbyły się eliminacje I etapu Gminnego Konkursu "Akademia Brzechwy i Tuwima", w wyniku jego rozstrzygnięcia 22 kwietnia 6 uczniów z klas I - VI oraz 4 dzieci z Przedszkola wraz z opiekunami udało się do Siedlemina na drugi etap Konkursu.

Po powitaniu przez panią dyrektor z Siedlemina i po wspólnym spotkaniu dzieci, nauczycieli, zaproszonych gości w sali Domu Ludowego wszyscy zainteresowani udali się do przygotowanych dla nich klas, aby tam wziąć udział w swojej kategorii konkursu. Wyniki zostały ogłoszone ponownie w Domu Ludowym o godzinie 11.00. Wśród naszych dzieci sukcesem mogła poszczycić się Alicja Antczak (zajęła II miejsce w konkursie plastycznym w swojej grupie wiekowej), Apolonia Derwich (II miejsce w konkursie plastycznym) oraz Robert Przygoda, który otrzymał wyróżnienie i nagrodę za recytację wiersza. Dziewczynki otrzymały także nagrody - plecaki. Gratulacje dla wszystkich!

Back to top