Grudzień, to kolejny miesiąc, w który SKO ogłosiło konkurs – tym razem plastyczny. Skierowany był on do uczniów klas I – VI.

Karta kredytowa, to nieodłączny ostatnio element każdego portfela, dlatego też uczniowie otrzymali szansę zaprojektowania własnej karty.

Do konkursu zgłosiło się 7 projektantów z klas I – VI ( Monika Boguszyńska, Julia Płonka, Oliwia Kolanowska, Dominika Kościańska, Piotr, Stasik, Paweł Stasik, Rafał Grzelak).

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
 • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
 • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
 • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Plan pracy naszej Szkolnej Kasy Oszczędności określa zadania, które chcielibyśmy zrealizować w poszczególnych miesiącach.

Opiekunem SKO jest pani Iwona Grodzka-Wojtaszak

 • Członkiem SKO może być każdy chętny uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie.
 • Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO.
 • Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.
 • Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 2 zł.
 • Wpłat na książeczkę dokonuje uczeń u opiekuna SKO.
 • Opiekun SKO przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 • Wypłatę gotówki  zgłasza uczeń opiekunowi SKO na tydzień przed żądanym terminem.
 • Wypłat pieniędzy może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 • Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze do Banku Spółdzielczego.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 • W razie zgubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO.
 • Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych  dla jego grupy wiekowej.
 • W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

Back to top