Wrzesień, to czas powakacyjnych powitań, poznawania nowych kolegów i koleżanek. We wrześniu przyjęliśmy również do Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole18 nowych członków, dzięki czemu nasza kasa liczy teraz 59 uczniów.

Do grona wpłacających wstąpili: Łucja, Laura, Iwona, Amelia, Kasia, Ala, Kacper, Anastazja, Nikola, Kacper, Oliwia, Arek, Maciej, Beata, Maja, Patryk, Zuza i Aurelia.

Wszystkich serdecznie witamy i zachęcamy do oszczędzania.

Na kwiecień SKO zaplanowało konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI na temat Euro – Jak mogłoby wyglądać, gdyby zostało naszą walutą?
Do konkursu zgłoszono 5 prac, wykonanych kredką. Swoje prace złożyli:

 • Oliwia Kolanowska
 • Jagoda Kolarz
 • Alan Pawłowski
 • Monika Boguszyńska
 • Mateusz Kościański

Za udział konkursie nagrody pocieszenie i dyplomy otrzymali: Jagoda Kolarz, Alan Pawłowski.

GŁOSUJCIE!

Zalogujcie się na : http://www.skowsgb.pl i głosujcie na „HAWAJSKĄ PRZYGODĘ" stworzona przez Hawajki z Bachorzewa głosujcie codziennie, z jednego konta można oddać jeden głos.

Powiadomcie rodzinę, prześlijcie link z naszą przygodą znajomym przez portale społecznościowe, e-maila lub SMS.

http://www.skowsgb.pl/wielka-przygoda/list?q=63-200+Jarocin&where=city

Działajcie i najważniejsze głosujcie codziennie od 28.04 – 11.05.2014r.

Tym razem to pieniądz i wszystko, co z nim związane był bohaterem kolejnego konkursu organizowanego przez SKO. Chętni uczniowie zgłaszali się do opiekuna SKO pani Iwony Grodzkiej - Wojtaszak i otrzymywali materiały, z których mogli przygotować się do tego trudnego, miedzowego konkursu. Test składał się z 28 pytań, na które uczeń musiał samodzielnie udzielić odpowiedzi, nie było więc możliwości wyboru a, b, c; uczniowie musieli wykazać się sporą wiedzą finansową i bankową.

Dzisiejszy świat bez bankomatów nie mógłby istnieć. Codziennie korzysta z nich wiele osób, wypłacają swoje pieniądze.

Lutowym konkursem SKO okazał się „Najciekawszy bankomat”, który mieli przygotować uczniowie klas I – VI. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Do konkursu przystąpiło aż 9 konstruktorów, którzy z kartonu, bibuły, kolorowego papieru, a nawet klawiatury komputerowej stworzyli wspaniałe bankomaty.

Grudzień, to kolejny miesiąc, w który SKO ogłosiło konkurs – tym razem plastyczny. Skierowany był on do uczniów klas I – VI.

Karta kredytowa, to nieodłączny ostatnio element każdego portfela, dlatego też uczniowie otrzymali szansę zaprojektowania własnej karty.

Do konkursu zgłosiło się 7 projektantów z klas I – VI ( Monika Boguszyńska, Julia Płonka, Oliwia Kolanowska, Dominika Kościańska, Piotr, Stasik, Paweł Stasik, Rafał Grzelak).

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
 • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
 • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
 • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Plan pracy naszej Szkolnej Kasy Oszczędności określa zadania, które chcielibyśmy zrealizować w poszczególnych miesiącach.

Opiekunem SKO jest pani Iwona Grodzka-Wojtaszak

 • Członkiem SKO może być każdy chętny uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bachorzewie.
 • Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO.
 • Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.
 • Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 2 zł.
 • Wpłat na książeczkę dokonuje uczeń u opiekuna SKO.
 • Opiekun SKO przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
 • Wypłatę gotówki  zgłasza uczeń opiekunowi SKO na tydzień przed żądanym terminem.
 • Wypłat pieniędzy może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 • Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze do Banku Spółdzielczego.
 • Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 • W razie zgubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO.
 • Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych  dla jego grupy wiekowej.
 • W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.

Back to top