W marcu zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VI bardzo mocno związane było z Wielkanocą. Zadaniem uczniów było wykonanie w formie 3D pisanki z logo SKO. Do opiekuna SKO pani Iwony wpłynęło 9 pięknych pisanek. Ze względu na zdalne nauczanie, pisanki wpłynęły na platformę Teams.


W gronie klas I-III:
I miejsce zajęła Kornelia z kl. III
II miejsce zajęły Olga z kl. II i Marta z kl. I
III miejsce zajęli Maja z kl. I oraz Bartosz również z kl. I
Wśród klas IV-VIII
I miejsce zajął Robert z kl. IV
II miejsce zajął Kacper z kl. VII
III miejsce zajęła Marta z kl. V
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i drobne upominki. Życzymy Wam dalszych sukcesów w konkursach ogłaszanych przez SKO.

 

Back to top