Rodzice dzieci nowo przyjętych do Niepublicznego Przedszkola w Bachorzewie zostali poinformowani telefonicznie o przyjęciu ich dziecka na rok szkolny 2019/2020, pozostałe dzieci oczywiście kontynuują wychowanie przedszkolne. 

W dniach 24.06 - 28.06.2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00 zapraszamy rodziców z dziećmi nowo przyjętymi na zajęcia adaptacyjne.

Back to top