Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferuje pomoc w zakresie:

  • terapii indywidualnych, małżeńskich, rodzinnych
  • grupy wsparcia dla ofiar przemocy
  • udzielania konsultacji w zakresie uzależnień
  • pracuje z rodzinami w sytuacji kryzysów rodzinnych, małżeńskich, jednostkowych wynikających z zaburzeń psychicznych, problemu alkoholizmu i innych uzależnień, także związanych z utratą bliskiej osoby, sytuacji żałoby, przemocy domowej.

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia
 Jarocin, ul. Szubianki 21  Nosków, ul. Szkolna 28, 63-233 JARACZEWO
 telefon: (062) 747 74 60  Telefon: 0-62 740 05 14
strona: www.pcprjarocin.pl/?page_id=26  Kom: 603 072 382
   
 AA- Franciszkanie JarocinKlub Abstynenta
Jarocin, ul. Franciszkańska 3 Jarocin , ul. Kościuszki 18
 strona: www.franciszkanie-jarocin.pl telefon: (62) 747-15-22
   

Back to top