27. kwietnia w Szkole został zorganizowany Festiwal Europejski, którego celem było zapoznanie się z kulturą, zabytkami, kulinariami, tańcami itp. wylosowanego państwa europejskiego a także kształtowanie postaw patriotycznych w związku ze zbliżającymi się świętami majowymi.

Klasa I wylosowała Hiszpanię, kl. II Czechy, kl. III Grecję, kl. IV Francję, kl. V Austrię, kl. VI Wielką Brytanię, kl. VII Niemcy.

Impreza odbyła się na sali Domu Ludowego. Według podanej wyżej kolejności na scenie prezentowały się poszczególne klasy. Można było zobaczyć w wykonaniu uczniów taniec hiszpański, taniec z filmu "Greg Zorba", obejrzeć zabytki Francji, ale także posmakować charakterystycznych dla danego państwa oraz "porozmawiać" z królową Elżbietą.

Na koniec, po przekazaniu wiadomości na temat zbliżających się świąt: Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja, uczniowie otrzymali baloniki w kolorze białym i czerwonym i utworzyli, stojąc w rzędach "żywą" flagę. 

Back to top