21 maja w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jarocinie odbył się z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego konkurs „Wiedzy o Banku Spółdzielczym”. W zmaganiach udział wzięło 10 szkół, a między nimi Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie z reprezentantkami z klasy VI Martyną i Agatą.

Konkurs składał się z dwóch części: stworzenie makiety na temat 150-lecia Banku Spółdzielczego oraz rozwiązanie testu wiedzowego.

W teście znalazły się pytania na temat historii bankowości, pieniądza, na temat Rady Nadzorczej, a także hasła przewodniego banku. Dziewczyny przygotowywały się do konkursu parę tygodni, ucząc się z materiałów przygotowanych przez Bank, a także korzystając i szukając informacji na stronach BS Jarocin.

Po zaciekłych zmaganiach i dogrywce nasze dziewczyny zajęły I miejsce pokonując inne drużyny.

W nagrodę otrzymały tablety Huawei, które zostały im wręczone 16 czerwca w czasie uroczystych obchodów 150-lecia Banku Spółdzielczego.

Dziewczynom gratulujemy, a resztę uczniów zachęcamy do brania udziału w konkursach w nowym roku szkolnym 2018/2019.

 

Back to top