Protokół z posiedzenia Samorządu Uczniowskiego w dniu 30 kwietnia 2015r.
Obecni: Paulina Hybiak, Agata Karolczak, Alicja Urbaniak, Klaudia Pachciarek, Jagoda Kolarz, Alan Pawłowski, Łucja Zawisła, Zofia Krysiak, Łucja Dastych, Arkadiusz Kominek oraz opiekun SU - pani Beata Zawisła.

Protokół z posiedzenia Samorządu Uczniowskiego z dnia 12 marca 2015r.
Obecni: Arkadiusz Kominek, Łucja Dastych, Łucja Zawisła, Alan Pawłowski, Agata Karolczak, Klaudia Pachciarek, Alicja Urbaniak oraz opiekun SU - p. Beata Zawisła.

Back to top