Podczas kolejnego spotkania w ramach projektu #SuperKoderzy uczniowie utrwalali informacje o kierunkach wiatru, tworząc grę w Scratch. Rozpoczęli od pracy grupowej, podczas której przypomnieli angielskie nazwy kierunków, ustalili położenie i kierunek duszka, by wiatr wiał z odpowiednich kierunków. Po rozrysowaniu na tablicy warunków, kierunków i położenia, uczniowie przystąpili do pracy na komputerach.

Na zajęciach komputerowych tworzyliśmy grę, która będzie nam pomagała w utrwaleniu tabliczki mnożenia. Zadaniem uczestnika gry miało być podanie wyniku mnożenia dwóch liczb. Samodzielnie wybraliśmy duszki, przedstawiliśmy je. Kolejne zadanie polegało na zadaniu pytania o iloraz wylosowanych przez komputer liczb. Program sprawdzał, czy udzielona odpowiedź jest poprawna. 

Zajęcia rozpoczęły się od gry w Dobble - podczas której uczniowie zapoznali się i utrwalali symbole pogody, gra tak zainteresowała wszystkich, że na znak nauczyciela informującego o końcu gry słychać było jęk zawodu, który szybko minął gdy dzieci wykonywały doświadczenia polegające stworzeniu własnego wodnego termometru oraz na na mierzeniu temperatury lodu, wody zimnej, ciepłej oraz powietrza, pomiar był wykonany także drugi raz po pięciu minutach.

Zajęcia rozpoczęły się od zabawy integracyjnej "Iskierka - pozytywna energia". Uczestnicy stali w kręgu i trzymali się za dłonie, nauczyciel rozpoczął grę mówiąc "iskierkę puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk" i lekko ścisnął dłoń osoby stojącej z prawej strony, osoba ta przekazała "iskierkę" dalej, potem dzieci zamieniały się, aby każdy mógł przekazać "iskierkę".

Kolejne zajęcia w ramach programu rozpoczęły się od gry "ruchomy biegun N", polegającej na tym, że każdy uczeń miał przypisany określony kierunek geograficzny. Uczeń - biegun północny zmieniał swoje miejsce, a pozostali musieli ustawić się względem północy. W dalszej części zostały przeprowadzone doświadczenia z użyciem gnomonów i latarek. Uczniowie sprawdzali także położenie Słońca w różnych porach roku, sprawdzali długość cienia w określonych dniach. Dodatkowej zabawy dostarczyło sprawdzenie położenia Słońca, w dzień, w którym przypadały ich urodziny.

Zajęcia wprowadziły uczniów w tematykę odnawialnych źródeł energii, a rozpoczęły się od doświadczenia, które polegało na przesunięciu mąki z jednej strony stolika na drugą bez użycia kończyn. Po kilku dmuchnięciach udało się przemieścić mąkę, przy czym wszyscy przy okazji byli cali biali. Po zajęciu miejsc uczniowie, na prośbę nauczyciela, zapisali na kolorowych karteczkach odpowiedzi na pytanie: Do czego służy wiatr?

Cele i założenia programu "#SuperKoderzy" zostały także zrealizowane na lekcjach przyrody w klasie IV. Na pierwszych z nich pt. "Skąd się bierze wiatr?" uczniowie, na podstawie wskazówek nauczyciela, przeprowadzili doświadczenia wskazujące obecność powietrza i ciśnienia atmosferycznego. Dzieci były bardzo zadowolone, gdy na sznurkach udały się "wyścigi" balonów, odpowiedziały też od czego zależała prędkość balonów.

W dniach od 6 października przez kolejne trzy tygodnie uczniowie klasy IV rozpoczęli realizację ścieżki "Odkrywcy świata" od programowania w Scratch'u. Tematem przewodnim był podwodny świat, uczniowie wspólnie ustalili, że pod wodą będzie pływał nurek, którego będzie gonił rekin żarłacz. Dzieci zdecydowały, że będzie to gra zręcznościowa dla dwóch osób.

Od początku października br. uczniowie klasy IV rozpoczęli przygodę z kolejnym projektem - #SuperKoderzy.  #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 9-12 lat.

Back to top