Posiedzenie SU nr 2/2014-2015
Wspomaganie Rozwoju
Mistrzowie kodowania
wielkiemozliwosci
Z małej szkoły w wielki świat
Previous Next Play Pause

Protokół z posiedzenia Samorządu Uczniowskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Obecni: Paulina Hybiak, Agata Karolczak, Alicja Urbaniak, Klaudia Pachciarek, Jagoda Kolarz, Alan Pawłowski, Łucja Zawisła, Łucja Dastych, Arkadiusz Kominek.

 

1) Przedstawienie porządku obrad i określenie kworum.

P. Beata Zawisła powitała zgromadzonych i przedstawiła porządek obrad.

2) Omówienie Andrzejek.

Dyskoteka Andrzejkowa odbędzie się dnia 27 listopada (czwartek) od godziny 17.00 do 20.00.

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zakupów: Jagoda Kolarz. Jednogłośnie ustalono, iż na zakupy wydajemy po 50 zł dla każdej grupy (klasy I-III oraz klasy IV-VI). Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wróżb andrzejkowych: Agata Karolczak, Paulina Hybiak, Klaudia Pachciarek. Alan Pawłowski zgłosił się, że przygotuje muzykę.

3) Konkursy

Związany ze Światowym Dniem Misia Pluszowego. Konkurs klasowy: na kartce formatu A3 należy zaprojektować strój dla misia z różnych materiałów - minimum trzy techniki. Alan Pawłowski zgłosił się do napisania ogłoszenia.

4) Rozstrzygnięcie konkursu "Rozpoznaj gwiazdę".

Klaudia Pachciarek przedstawiła wyniki konkursu:
I miejsce: Agata Karolczak, 6 poprawnych odpowiedzi.
II miejsce: Paulina Hybiak, 5 poprawnych odpowiedzi.
III miejsce: ex quo Aurelia Komorowska i Sandra Hudak, 4 poprawne odpowiedzi.
Udział wzięli: Karolina Grzelak, Julia Płonka, Monika Boguszyńska, Szymon Padrok, Dominika Kościańska, Alicja Urbaniak.

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała: Klaudia Pachciarek